Sự kiện

[SỰ KIỆN LANDING] HẸN ƯỚC NHÂN DUYÊN

HẸN ƯỚC NHÂN DUYÊN

Thể lệ và phần thưởng Hẹn ước

 

1. Thời gian sự kiện:

Từ ngày 17/10 đến 23:59 ngày 27/10

 

2. Đối tượng tham gia:

- Tất cả công dân là người Việt Nam trên 18 tuổi, sinh sống hoặc làm việc tại nước ngoài

 

3. Hướng dẫn cách chơi:

- Đại hiệp đăng nhập tài khoản và sđt ( hoặc email)  để gửi thông tin hẹn ước của Bách Kiếm Dạ Hành

- Các đại hiệp sẽ nhận quà tương ứng với mốc đạt được (3.000 - 5.000 - 10.000 - 50.000 - 100.000 người đăng ký)                       

 

4. Phần thưởng:

I. Mốc Đăng Ký Trước:

1. 3000 Người:        Chìa Hiệp Khách *5 + Đá Cường Hóa-Sơ *20 + Đá HP Lv3 *1                

2. 5000 Người:        Chìa Hiệp Khách *5 + Đá Cường Hóa-Sơ *30 + Đá Thủ Lv3 *1                

3. 10000 Người:        Vé Đoạt Bảo PET *10 + Đá Thần Binh *20 + Đá Công Lv3 *1 + Đồng *100000

4. 50000 Người:        Vé Đoạt Bảo PET *10 + Chìa Hiệp Khách *5 + Linh Quả *50 + Đá Công Lv3 *2

5. 100000 Người:        Hiệp Khách: Dương Nguyên Kinh *1 + Vé Đoạt Bảo Kiếm Hồn *10 + Sách Rèn Luyện *50 + Đá Công Lv5 *2

 

 

Game