Tính năng

【TÍNH NĂNG】Hiệp Khách

  Bách Kiếm Dạ Hành - Quẹt Phải Định Nhân Duyên

Tính năng sưu tầm thẻ Hiệp Khách, mỗi Hiệp Khách có để tăng sức mạnh cho nhân vật tùy theo phẩm chất của Hiệp Khách đó.

Chiêu Mộ

Hiệp Khách có thể nhận được qua rất nhiều hình thức khác nhau: Nhận quà từ sự kiện tại Fanpage, sự kiện vận hành, hoạt động trong game, ... và trực tiếp nhất là từ Chiêu Mộ.

Huấn Luyện

Mỗi Hiệp Khách để có thể nâng cấp bằng Sách Rèng Luyên, cấp độ càng cao thì càng được cộng nhiều chỉ số.

Mảnh Hiệp Khách còn thừa có thể sử dụng làm nguyên liệu để nâng sao, mỗi lần nâng sao thành công sẽ nhận được chỉ số riêng biệt.

Tặng quà hoặc trò chuyện với Hiệp Khách hàng ngày để có thể tăng cấp độ thân mật với Hiệp Khách. Điều này cũng giúp bạn nhận đươc thêm phần thưởng và chỉ số.

Thám Hiểm

Nhiệm vụ thám hiểm, tìm kiếm bảo tàng, mỗi ngày sẽ được nhận 10 lần nhiệm vụ, hoàn thành sẽ nhận được những phần thưởng khác nhau.

Ràng Buộc

Kích hoạt khi sưu tầm đủ Hiệp Khách yêu cầu, có thể nâng cấp dựa trên số sao của Hiệp Khách. Mỗi lần tăng cấp sẽ nhận được nhiều thuộc tính khác nhau.

Trợ Chiến

Kích hoạt chế độ trợ chiến của Hiệp Khách theo trận hình: Tam Tài Trận - Tứ Tượng Trận - Ngũ Hành Trận. Khi lắp đủ số Hiệp Khách vào trận sẽ được cộng thêm chỉ số cho nhân vật.

 

 

Bách Kiếm Dạ Hành
Fanpage: https://www.facebook.com/bachkiemdahanh
Group: https://www.facebook.com/groups/bachkiemdahanh
Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bachkiem
Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

Game