Tính năng

【TÍNH NĂNG】Kiếm Hồn Phụ Thể

  Bách Kiếm Dạ Hành - Quẹt Phải Định Nhân Duyên

Kiếm Hồn Phụ Thể

Kiếm Hồn phụ thể tăng cao sức mạnh cho nhân vật gấp nhiều lần.

Sử dụng Đan Kiếm Hồn để nâng cấp, mỗi lần nâng cấp sẽ được cộng thêm rất nhiều chỉ số. Đồng thời cũng có thể sử dụng Mảnh Kiếm Hồn để nâng cấp kỹ năng.

Tăng Cấp Kiếm Hồn

Sử dụng Kiếm Hồn đã có để nâng cấp độ cho Kiếm Hồn hiện tại. Mỗi lần nâng sẽ tăng chỉ số của hiệu quả biến thân

Hồn Sư

Tính năng nâng cấp Kiếm Hồn, cấp bậc Hồn Sư của bản thân tăng thì chỉ số và thời gian biến thân cũng tăng theo

Sử dụng Linh Lực tu luyện hàng ngày và Tinh Túy Hồn Lực để nâng cấp

 

 

Bách Kiếm Dạ Hành
Fanpage: https://www.facebook.com/bachkiemdahanh
Group: https://www.facebook.com/groups/bachkiemdahanh
Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bachkiem
Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game