Tính năng

【TÍNH NĂNG】Trang Bị Truyền Kỳ

  Bách Kiếm Dạ Hành - Quẹt Phải Định Nhân Duyên

 

 

Dung Luyện Trang Bị

 

Sử dụng những trang bị cùng loại để nâng cấp trang bị. Mỗi khi nâng cấp, trang bị sẽ được cộng thêm rất nhiều chỉ số.

Khắc Trang Bị

 

Tiêu hao trang bị để khắc lên trang bị, thuộc tính khắc nhận được liên quan đến trang bị sử dụng.

Khắc không thể thay đổi, một khi đã sử dụng vật phẩm để khắc thì sẽ không hoàn lại. Thuộc tính thêm không thể thay thế.

Thuộc tính khắc chịu tác động của Rèn sao.

Phi Thăng Trang Bị

 

 

Phi thăng trang bị lên Thần cấp, nâng cấp các chỉ số cơ bản của trang bị. Sử dụng Bàn Cổ Nhãn để nâng cấp.

Phi thăng sẽ kế thừa thuộc tính khắc, tẩy, Đá, cường hóa, trả lại 100% tiêu hao nâng sao.

 

Bách Kiếm Dạ Hành
Fanpage: https://www.facebook.com/bachkiemdahanh
Group: https://www.facebook.com/groups/bachkiemdahanh
Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bachkiem
Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

 

 

Game