Tính năng

【TÍNH NĂNG】Trang Bị

  Bách Kiếm Dạ Hành - Quẹt Phải Định Nhân Duyên

 

Trang Bị của nhân vật được chia làm nhiều loại khác nhau: Mão - Hạng Liên - Hộ Khiên - Giáp - Vũ Khí - Giáp Chân - Áo Choàng - Hài - Găng Tay - Nhẫn - Thần Binh - Ám Khí

Mỗi trang bị đều có phẩm chất và level khác nhau, phẩm chất và level càng cao thì chỉ số cộng thêm càng lớn.

Cường Hóa Trang Bị

Cường hóa trang bị cần đến Đồng và Đá Cường Hóa. Đá cường hóa chia làm nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc có thể cường hóa ở cấp độ khác nhau. 

Đá Cường Hóa-Sơ: Trang bị cường hóa từ Lv1 -> Lv50

Đá Cường Hóa-Trung: Trang bị cường hóa từ Lv51 -> Lv90

Đá Cường Hóa-Cao: Trang bị cường hóa từ Lv91 -> Lv130

Đá Cường Hóa-Siêu: Trang bị cường hóa từ Lv131 trở lên

Tăng Sao Trang Bị

Tăng sao trang bị giúp tăng thuộc tính của trang bị. Để tăng sao trang bị cần dùng Thiên Sơn Vẫn Mẫu, Thiên Sơn Vẫn Mẫu có thể nhận được thông qua Phường Giao Dịch, Tiệm Công Huân, Tứ Phương Dị Chí, ...

Khảm Đá Trang Bị

Đá có thể giúp tăng chỉ số thuộc tính của nhân vật. Mỗi trang bị có thể khảm tối đa 6 vị trí khác nhau, tùy thuộc vào cấp độ cường hóa của trang bị.

Đá có các loại: Công - Thủ - HP - Chính Xác - Né - Bạo - Kháng Bạo, mỗi loại khi sử dụng sẽ được cộng chỉ số khác nhau.

Tẩy Luyện Trang Bị

Tẩy Luyện trang bị cần đến Đồng và Đá Tẩy. Đá Tẩy chia làm nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc có thể Tẩy ở cấp độ khác nhau. 

Đá Tẩy-Sơ: Trang bị Tẩy từ Lv1 -> Lv79

Đá Tẩy-Trung: Trang bị Tẩy từ Lv80 -> Lv109

Đá Tẩy-Cao: Trang bị Tẩy từ Lv110 -> Lv139

Đá Tẩy-Siêu: Trang bị Tẩy từ Lv140 trở lên

Ghép

Chức năng giúp ghép các loại vật phẩm với nhau, nâng cấp từ level thấp lên level cao. Khi nâng cấp cần có lượng Đồng khác nhau.

Có thể nâng cấp các loại Đá, Ghép Rương, Sách, Ghép mảnh, ....

 

Bách Kiếm Dạ Hành
Fanpage: https://www.facebook.com/bachkiemdahanh
Group: https://www.facebook.com/groups/bachkiemdahanh
Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bachkiem
Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game